Δεν θα προδώσουμε τους ηθικούς κανόνες της πολιτικής - Αθανάσιος Ι. Γλαβίνας